Úvodní strana   >  Údržba zahrad   >  Řez stromů a keřů

Řez stromů a keřů

Kromě pozdního jara, kdy v rostlinách proudí mnoho mízy, můžeme řezat po celý rok. Základní řez jak ovocných tak i okrasných keřů je ovšem nejlépe provádět koncem zimy nebo brzy z jara. Keře, které kvetou na jednoletém dřevě - například potentila. budlea, hypericum, spirea bumalda a jiné -  můžeme seříznout až k zemi a neovlivní to bohatost kvetení v daném roce. Jestliže se takové keře řežou málo nebo vůbec, výrazně to omezuje jejich míru jejich květu.

U keřů, které kvetou na víceletém dřevě zakracujeme letorosty o cca jednu třetinu, abychom docílili kompaktnosti a pravidelného růstu rostliny. U stromů a vzrůstných keřů nikdy nesmíme z koruny odstranit více jak třetinu větví.

Porušení poměru koruny vůči kořenům má za následek velmi bujný růst. Z koruny pak vyrůstají přímo vzhůru bujné výhony zvané vlky, které rostliny zahušťují. Nejčastěji se s takovým jevem můžeme setkat u ovocných stromů.

Kalendář s doporučeným obdobím řezu

  • Leden - ovocné stromy a keře můžeme řezat jestliže není příliš velký mráz
  • Únor - téměř všechny keře vč. vinné révy,pozor na nízké teploty příliš velký mráz může poškodit dřevo
  • Březen - všechny keře a stromy, růže
  • Duben, květen - všechny keře a stromy včetně druhů citlivějších na mráz např. vřesovce, budlea, caryopterys a stálezelené keře
  • Červen, červenec - dotvarování živých plotů, překážející větve a přečnívají do cest
  • Srpen, září - dlouhé výhony ovocných stromků jakmile je vyvinutý poslední pupen na konci výhonu
  • Říjen, listopad - všechny suché a poškozené větve, po opadu listů jsou velmi dobře vidět
  • Prosinec - za vhodného počasí bez mrazů můžeme začít s řezy ovocných i okrasných keřů na nový vegetační rok