Úvodní strana   >  Jak na to?

Zahrada ve svahu

Mnoho nových rodinných domů se dnes staví na svažitých pozemcích a stráních. Realizace takové zahrady je pro nás zahradníky náročnější, na druhou stranu se stavbou takového domu využije často jinak nevyužitá plocha nebo stará zahrada či sad a není zabrána zbytečně další cenná orná půda v naší krajině.

Pravidelně se setkáváme s typem zástavby, kdy u silnice je postaven dům a za ním vznikne prudký svah určený pro vznik zahrady. Tady je velmi důležité provést průzkum a posouzení stanovištních poměrů. Jde především o půdu – její mocnost, PH a strukturu, dále klima – nadmoř. výška, srážky a expozice a do třetice nebezpečí eroze – délka sklon svahu, přítok vody, síla větru a jeho četnost.

Hrozí-li např. prudký přítok vody, je nutné zajistit i odvodnění svahu pomocí odvodňovacích příkopů nebo spádovaných teras a tím zabezpečit a připravit upravovanou plochu před započetím výsadby. Pokud nemůžeme svah zpevnit a stabilizovat pouze vegetací, máme k dispozici řešení pomocí dřevěných palisád, kamenných, cihlových či betonových zídek nebo gabionů a svah můžeme rozdělit na několik tematických teras. Zídky je pak možno překrýt trvalkami či poléhavými keři, které budou volně přepadávat.

   

Kontaktujte nás

Jiří Svoboda - zahradnické služby

Sedlec 18
33202 Starý Plzenec, Plzeň

tel.: (+420) 602 413 842

Kontaktní formulář

Jak na to?

Udržovací řez jarně kvetoucích dřevin

Každý si přeje mít na jaře vistárii obalenou květy. Červnovým řezem můžeme značně ovlivnit jejich násadu. Vistárie kvete na loňském dřevě a tak je... Více >

Řez růží

Růže můžeme pěstovat nejen na záhoně, což je nejčastější způsob, ale i v různých nádobách či květináčích na terase nebo balkoně. Růže... Více >

Další články