Úvodní strana   >  Jak na to?

Zahrada ve svahu

Mnoho nových rodinných domů se dnes staví na svažitých pozemcích a stráních. Realizace takové zahrady je pro nás zahradníky náročnější, na druhou stranu se stavbou takového domu využije často jinak nevyužitá plocha nebo stará zahrada či sad a není zabrána zbytečně další cenná orná půda v naší krajině.

Pravidelně se setkáváme s typem zástavby, kdy u silnice je postaven dům a za ním vznikne prudký svah určený pro vznik zahrady. Tady je velmi důležité provést průzkum a posouzení stanovištních poměrů. Jde především o půdu – její mocnost, PH a strukturu, dále klima – nadmoř. výška, srážky a expozice a do třetice nebezpečí eroze – délka sklon svahu, přítok vody, síla větru a jeho četnost.

Hrozí-li např. prudký přítok vody, je nutné zajistit i odvodnění svahu pomocí odvodňovacích příkopů nebo spádovaných teras a tím zabezpečit a připravit upravovanou plochu před započetím výsadby. Pokud nemůžeme svah zpevnit a stabilizovat pouze vegetací, máme k dispozici řešení pomocí dřevěných palisád, kamenných, cihlových či betonových zídek nebo gabionů a svah můžeme rozdělit na několik tematických teras. Zídky je pak možno překrýt trvalkami či poléhavými keři, které budou volně přepadávat.

   

Kontaktujte nás

Jiří Svoboda - zahradnické služby

Sedlec 18
33202 Starý Plzenec, Plzeň

tel.: (+420) 602 413 842

Kontaktní formulář

Jak na to?

Venkovská zahrada

Každá úprava na venkovském sídle by měla udržovat a navazovat na hodnoty tradičně utvářených prvků a struktur. Ideálem je skloubení tradiční formy a... Více >

Jak se připravit na nákup správného...

Základní otázkou je, co by toto čerpadlo mělo zajišťovat? Přívod vody do filtru, k fontáně či potůčku? Více >

Další články